Wanneer je eigenaar bent van een woning spreekt het voor zich dat je altijd zal willen kunnen rekenen op een eerlijke WOZ. Dit is van belang omdat verschillende kosten waar je als eigenaar van een huis mee wordt geconfronteerd afhankelijk zijn van de door de gemeente of stad waarin je woont bepaalde waarde. De vraag die veel mensen zich evenwel stellen in de praktijk heeft te maken met het feit hoe zo’n correcte waarde nu precies wordt bepaald. Alles wat je hierover absoluut dient te weten laten we je graag ontdekken met de hieronder aangehaalde informatie. 

Belangrijk omwille van verschillende redenen 

Er wordt in de praktijk zeer vaak benadrukt dat een eerlijke WOZ van cruciaal belang is. Dat hoeft niet te verbazen, want deze waarde kan de kosten waar woningeigenaars mee worden geconfronteerd aanzienlijk beïnvloeden. Het gaat hierbij dan niet alleen maar om de verschillende heffingen waarmee je te maken hebt, maar ook om de diverse belastingen waarmee je kan worden geconfronteerd. In ieder geval, bestaat bij jou het vermoeden dat er geen sprake is van een eerlijke WOZ? Dan zou je kunnen overwegen om daar een bezwaar tegen aan te tekenen. Wat je hierover moet weten en hoe dat nu precies in zijn werk gaat ontdek je verderop op deze pagina. 

Hoe wordt zo’n eerlijke WOZ waarde berekend?

Een eerlijke WOZ komt tot stand door rekening te houden met heel veel verschillende relevante factoren met betrekking tot de woning waar je eigenaar van bent. Het gaat hierbij dan niet alleen om de zogenaamde oppervlaktegegevens. Wat namelijk verder ook te denken van de ligging van het pand ten opzichte van bijvoorbeeld de voornaamste faciliteiten? Verder is het eveneens niet onbelangrijk om te weten dat er ook rekening wordt gehouden met actuele verkoopprijzen van gelijkaardige panden. Het is vooral deze factor die er overigens voor zorgt dat de berekening van de WOZ waarde elk jaar opnieuw dient te worden uitgevoerd. 

Bezwaar maken tegen een niet eerlijke WOZ waarde? Dat kan! 

In het merendeel van de gevallen zal je tot de vaststelling komen dat de gemeente of stad waar je pand in is terug te vinden in staat zal zijn om gewoon een eerlijke WOZ te berekenen. Dit gezegd hebbende valt het nooit helemaal uit te sluiten dat er geen sprake is van een correct berekende WOZ waarde. Heb jij het vermoeden dat er geen sprake is van een eerlijke WOZ? Dan is het van cruciaal belang om te overwegen om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Het maken van een dergelijk bezwaar dient te gebeuren volgens de voorwaarden die je aantreft bij jouw WOZ beschikking. 

Is er volgens jou geen sprake van een eerlijke WOZ die werd berekend voor je woning voor het jaar in kwestie? Dan moet je er rekening mee houden dat je jouw bezwaar altijd tijdig dient aan te tekenen. Dit dient immers in de praktijk altijd te gebeuren binnen de zes weken volgend op de WOZ beschikking. Ben je te laat? Dan is het indienen van een bezwaar niet langer mogelijk. Het is dus van cruciaal belang om niet te lang te wachten met het indienen van jouw bezwaar.

Mis je nog informatie? Vraag het aan de specialisten van Bezwaarmaker.

Door Redactie