beheersplan legionella

Legionella is een bacteriesoort die in, vaak stilstaand, water kan groeien bij temperaturen van 25 ° C tot 55 ° C. Wanneer het water verneveld en mensen dit inademen, kunnen er veteranenziektes ontstaan. Deze ziektes kunnen gelijk zijn aan simpelweg een longontsteking, maar kunnen ook levensbedreigend zijn. Zeker voor mensen met reeds een lege immuniteit. Om een legionella besmetting tegen te gaan, kan je een beheersplan voor legionella laten uitvoeren. Dit bestaat uit enkele stappen.

Eerst is de inventarisering. Breng de types waterinstallaties en hun onderhoudspartijen en beheerders in kaart. Vaak gaat het dan over koeltorens, sanitair en industriële installaties (zoal bijvoorbeeld wateraanvoer).

beheersplan legionella

Vervolgens zijn er metingen en risico analyse nodig. Tijdens deze stap wordt nagegaan hoe groot de kans is dat zo’n bacterie zich zal ontwikkelen en er effectief legionella kan uitbreken in bepaalde installaties. Hierbij worden dan ook testen gedaan op watersamples van bepaalde installaties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoge risico’s en lagere risico apparaten.

De voorlaatste stap is de technische beschrijving. Hierin worden schema’s gemaakt van je waterinstallaties en al hun technische kenmerken genoteerd. Denk dan vooral aan temperatuur, debiet etc.

Tot slot is er de uitvoering van het effectieve beheersplan legionella tegen te gaan. Dit omvat het uitvoeren van structurele veranderingen en aanpassingen aan je machines die een hoger risico met zich meebrengen. Naast het aanpassen is het natuurlijk ook aangewezen om meteen voor preventie te zorgen op die moment. Dit kan je doen door bijvoorbeeld regelmatig alles te desinfecteren en te ontsmetten. Alsook regelmatig de machines in kwestie te kuisen en geen water lang stilstaand laten opwarmen. Schrijf ook ergens op wat je moet doen wanneer er een legionella uitbraak zich voordoet. Op die manier moet je niet meer starten met opzoekwerk maar en je hier steeds op voorbereid.

Zoals je kan lezen is het zeker aangeraden en op sommige plaatsen zelfs verplicht om een legionella beheersplan op te stellen. Zo bespaar je veel tijd en ongewenste problemen.

Door Daniel